SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Finska Laikaklubben

Kasvattajapalkinto

 

Kasvattajapalkinto muodostuu kasvattien valionarvoista saamista pisteistä.

 

Pisteitä saa seuraavasti:
FIN KVA 10, FIN MVA 5, lisäksi JVA ja KVA-J arvosta saa 3

pistettä, jos koiralla on  MVA arvoon vaadittavat käyttökoetulokset.

Kasvattajapalkintoon vaaditaan 30 pistettä ja näiden koirien tulee olla syntyneitä 10 vuoden tarkastelujaksolla.

Kasvattajapalkintoon lasketaan vähintään 3 koiran tulokset.

Kasvattajapalkintoon lasketaan kasvattajan kennelnimellä tai ennen kennelnimeä rekisteröidyt koirat.

Kasvattajapalkinto on henkilökohtainen, kennelnimen omistajan vaihdos katkaisee pistelaskun.

Sama kasvattaja voi saada vain kaksi kasvattajapalkintoa, kolmas on MESTARIKASVATTAJA- palkinto erillisen ohjeen mukaan.

 

 

 

Mestarikasvattaja-palkinto 

SLJ voi jäsenelleen myöntää  MESTARIKASVATTAJA- palkinnon seuraavin edellytyksin:

Saavuttanut kolmeen kasvattajapalkintoon oikeuttavat 90 pistettä kasvattamillaan valion arvoisilla koirilla, voimassa olevien kasvattajapalkintosääntöjen mukaan.

Kasvattaja on ollut myöntämishetkellä SLJ.n jäsen yhtäjaksoisesti 10 vuotta.

Kasvattajan kasvattien koepalkitsemisprosentti KENNELTILASTO:ssa on vähintään 15% jossakin SLJ:n edustamassa rodussa, voimassa olevan laskentatavan mukaan.

MESTARIKASVATTAJA- merkki on kultainen ja sitä varten suunniteltu sekä numeroitu. Kyseisen palkinnon voi saada vain kerran yhtä rotua kohden.