SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Finska Laikaklubben

Laikojen hirvenhaukun narttumestaruuskokeen valintasääntö

Vahvistettu 30.5.2014

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Kalinkahaukkuihin, narttumestaruuskokeeseen.

Koe on avoin kaikille laikanartuille, mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.
 
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.
 
Edellisvuoden narttumestarilla on osallistumisoikeus kisaan.
Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa järjestäjän päätöksellä.
Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV-3), joista toisen tulee olla kuluvalta kaudelta ja toinen voi olla edelliseltä kaudelta.
 
Koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatumaininta H.
 
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla.
 
Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokeen alkua.
 
Valintapisteisiin vaikuttavien tulosten painotusjärjestys on seuraava:
 
1. Koiralla on neljä (4) HIRV-1 tulosta.
2. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään kaksi (2) HIRV-1 tulosta.
3. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään yksi (1) HIRV-1 tulos.
4. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään palkintosijaan oikeuttavat HIRV-tulokset kaksi (2) kappaletta.
5. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat vanhempien kuin kuluvan tai edellisen kauden tulosten perusteella.
6. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat arpomalla.