SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ - ERRAUS-HAUKUT

Nuorten laikojen mestaruusottelu

Erraus-haukut valintasääntö


Vahvistettu 16.6.2018

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Erraushaukkuihin, juniorimestaruuskokeeseen.

Koe on avoin 9kk- alle 36kk ikäisille laikoille (koepäivänä alle 36kk), mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.

Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.

Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa.

Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä.

Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV-3) kuluvalta ja edelliseltä kaudelta.

Toisen valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden päivän kokeesta.

Yli 15 kk vanhalla koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatumaininta ”hyvä” (H).

Jos Erraushaukku-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan edellä mainittua valintapisteytystä taaksepäin vuosi kerrallaan. Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira kuluvan kauden paremmalla tuloksella tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista nuorempi.

Mikäli edelleenkään valittavien koirien kiintiö ei täyty, niin koirat valitaan arpomalla.

Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokeen alkua.

Nuorten Laikojen hirvenhaukun mestaruuskokeessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä.

HUOM! HALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ ON VUODEN 2020 ERRAUSHAUKKUJEN VALINTASÄÄNNÖSTÄ POISTETTU NÄYTTELYTULOSVAATIMUS VUONNA 2019 SYNTYNEIDEN KOIRIEN OSALTA!!!

 

 

 

 

Erraus-haukut valintasääntö


Vahvistettu 30.5.2014

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Erraushaukkuihin, juniorimestaruuskokeeseen.

Koe on avoin 9kk- alle 36kk ikäisille laikoille (koepäivänä alle 36kk), mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.

Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.

Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa, määrä järjestäjän päätöksellä.

Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV-3), joista toisen tulee olla kuluvalta kaudelta ja toinen voi olla edelliseltä kaudelta.

Yli 15kk vanhalla koiralla oltava näyttelystä vähintään laatumaininta H.

Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla.

Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokeen alkua.

Valintapisteisiin vaikuttavien tulosten painotusjärjestys on seuraava:

1. Koiralla on neljä (4) HIRV-1 tulosta.

2. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään kaksi (2) HIRV-1 tulosta.

3. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään yksi (1) HIRV-1 tulos.

4. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään palkintosijaan oikeuttavat HIRV-tulokset, kaksi (2) kappaletta.

5. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat vanhempien kuin kuluvan tai edellisen kauden tulosten perusteella.

6. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat arpomalla.

© Suomen Laikajärjestö