SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Finska Laikaklubben

Erraus-haukut valintasääntö

Vahvistettu 30.5.2014

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Erraushaukkuihin, juniorimestaruuskokeeseen.

Koe on avoin 9kk- alle 36kk ikäisille laikoille (koepäivänä alle 36kk), mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.
 
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.
 
Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa, määrä järjestäjän päätöksellä.
Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV-3), joista toisen tulee olla kuluvalta kaudelta ja toinen voi olla edelliseltä kaudelta.
 
Yli 15kk vanhalla koiralla oltava näyttelystä vähintään laatumaininta H.
 
Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla.
 
Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokeen alkua.
 
Valintapisteisiin vaikuttavien tulosten painotusjärjestys on seuraava:
 
1. Koiralla on neljä (4) HIRV-1 tulosta.
2. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään kaksi (2) HIRV-1 tulosta.
3. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään yksi (1) HIRV-1 tulos.
4. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään palkintosijaan oikeuttavat HIRV-tulokset, kaksi (2) kappaletta.
5. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat vanhempien kuin kuluvan tai edellisen kauden tulosten perusteella.
6. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat arpomalla.